پوشش مخصوص حرارت مقاوم الوان

پوشش مخصوص حرارت مقاوم الوان


توضیحات محصول
 • اطلاعات کلی

پوشش های حرارت مقاوم AS-1223 بر پایه رزین های سیلیکونی خالص و پیگمنت های مقاوم در برابر حرارت تولید می شوند و در شرایط بسیار سخت تا دمای 45 درجه سانتیگراد تاسیسات صنعتی را در برابر خوردگی و اکسید اسیون حفاظت می نمایند

 • موارد مصرف

A-1223 الوان به عنوان لایه میانی و لایه نهایی در سیستم های پوشش حرارت مقاوم برای حفاظت از سطوح فلزی تاسیسات صنعتی و اسکلت فلزی کوره ها که در معرض حرارت زیاد می باشند بکار برده میشود.

 • آماده سازی سطح

قبل از اجرای عملیات رنگ امیزی سطح فلزباید به خوبی تمیز شده وکلیه الودگی های احتمالی و چربی ها از سطح ان بر طرف شوند عملیات زنگ زدایی سطح با روش سند پلاست حداقل با درجه Sa.2 1.2 در استاندارد سوندی و اجرا ی یک لایه پرایمر حرارت مقاوم (AS-909 یا AS-585 یا AS-1222) توصیه می شود

 • روش کاربرد

پوشش مخصوص حرارت مقاوم الوان به شماره کد AS-1223 یک پوشش یک جزئی است و در رنگهای نقره ای ،سفید ،طوسی و مشکی تولید و عرضه می شود. قبل از مصرف رنگ را به خوبی مخلوط نمایید و با توجه به روش مصرف با 10 تا 20 درصد تینر AS-587 الوان رقیق نمایید این پوشش با قلم مو و رنگ پاش قابل مصرف است.درجه حرارت مناسب جهت رنگ امیزی 5 تا 40 درجه سانتیگراد است. در صورت رنگ امیزی در محیط های بسته تهویه مناسب محیط الزامی است .از رنگ امیزی در فضای ازاد در هنگام بارندگی و وزش شدید باد خوداری نمایید.پس از اتمام عملیات رنگ امیزی پیستوله ،شیلنگها ،ابزار و لوازم کار را که به رنگ اغشته شده اند با تینر AS-587 الوان شستشو و سپس خشک نمایید در صورت باقی ماندن مقداری رنگ در ظرف درب امن را به خوبی بسته تا از خشک شدن و ضایعات رنگ و سایر عوارض و خطرات احتمالی جلوگیری شود.

 • مشخصات فنی

  رنگ پایه : رزین سیلیکونی خالص

  تعدا اجزاء رنگ :یک جزئی

  وزن مخصوص نقره ای RAL-9006 1/00 تا 1/10

  سایر فامها 1/3 تا 1/5 gr/cm

  میزان مواد جامد

  نقره ای RAL-9006 وزنی 48 تا 52 درصد حجمی :38 تا 42 درصد

  سایر فامها وزنی 75 تا 85 درصد حجمی 67 تا 73 درصد

  براقیت رنگ :براق – نیمه براق

  تینزمورد مصرف :AS-587 الوان

  نسبت وزنی مخلوط کردن اجزاء رنگ

  روش مصرف (رنگ امیزی ) پاشش (Airless or Conventional spray)

  صخامت لایه خشک رنگ:30 تا 50 میکرون

  مکانیزم خشک شدن :تبخیر حلال – حرارت

  زمان خشک شدن رنگ در 25 درجه سانتیگراد (مطابق با استاندارد ASTM-D1640 )

  خشک شدن سطحی

  3 تا 5ساعت

  خشک شدن نسبی

  خشک شدن کامل

  خشک شدن کامل و مقاومت های مکانیکی رنگ پس از مجاورت در برابر دمای حدود 200 درجه سانتیگراد حداقل به مدت 1 ساعت حاصل گردد

  رنگ امیزی مجدد

  حداقل 24 ساعت

  مقاومت در برابر حرارت :کاربرد مداوم 450 درجه سانتیگراد

  تنش های حرارتی (کوتاه مدت) 550 درجه سانتیگراد