پوشش سیلیکات روی

پوشش سیلیکات روی


توضیحات محصول
  • اطلاعات کلی

این پوشش دو جزئی است و پس از اجرا در اثر واکنش شیمیایی بین اجزاء تشکیل دهنده و سطح فلز مورد رنگ امیزی که با جذب رطوبت انجام خواهد شد فیلم بسیرا مقاومی بوجود می اورد و دربرابر عوامل خورنده و حرارت مقاومت بسیار عالی از خود نشان می دهد و دوام و عمر طولانی خواهد داشت.

  • موارد مصرف :

AS-1222 الوان به عنوان لایه اول در سیستم های پوششی برای تاسیسات سنگین صنعتی و خطوط لوه به ویِژه در مناطق ساحلی و سازه های فولادی که در معرض حرارت می باشند استفاده می شود.

  • اماده سازی سطح برای رنگ امیزی :

قبل از اجرای عملیات رنگ امیزی سطح فلز باید به خوبی تمیز شده و کلیه الودگی های احتمالی و چربی ها از روی سطح برطرف شوند عملیات رنگ زدایی سطح با روش سند پلاست با درجه SA.3 در استاندارد سوندی توصیه میشود.

  • روش کاربرد:

پوشش سیلیکات روی الوان به شماره کد AS.1222 یک پوشش دو جزئی است .قبل از مصرف ترکیب A را خوبی مخلوط نمایید و سپس ترکیب B را به نسبت تعیین شده با رامی به ان اضافه و عمل هم زدن را ادامه دهید تا مخلوط به خوبی یکنواخت شود.برای حصول نتیجه بهتر از یک دستگاه همزدن الکتریکی استفاده نمایید .مخلوط اماده شده از زمان تریکب حداکثر تا 2ساعت قابل مصرف می باشد با توجه به روش اجرای رنگ امیزی به نسبت 5تا10 درصد با تینر AS.767 الوان رقیق و استفاده نمایید .درجه حرارت مناسب جهت رنگ امیزی از 5 تا 35 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی از 65 تا 95 درصد است .کنترل و تایمن رطوبت مورد نیاز واکنش بلافاصله پس از اجرای پوشش از اهمیت زیادی برخوردار است . در صورت رنگ امیزی در محیط هاسی بسته تهویه مناسب محیط الزامی است .از رنگ امیزی در فضای ازاد در هنگام بارندگی و وزش شدید باد خوداری نمایید.پس از اتمام عملیات رنگ امیزی پیستوله ،شیلنگها ،ابزار و لوازم کار را که به رنگ اغشته شده اند با تینر AS-767 الوان شستشو و سپس خشک نمایید .در صورت باقی ماندن مقداری اتیل  سیلیکات و پودر روی ترکیب نشده درب ظروف را به خوبی بسته تا از نفوذ رطوبت به بسته های حاوی پودر روی مایع اتیل سیلیکات که موجب ضایعات و سایز عوارض احتمالی خواهند شد جلوگیری شود.

  • مشخصات فنی :

رنگ پایه :اتیل سیلیکات

پیگمنت اصلی :پودر روی خالص

تعداد اجزاء رنگ  : دو جزئی

وزن مخصوص پس از ترکیب اجزاء : 0/05 ± 2/60 gr/cm

میزان مواد جامد پس از ترکیب اجزاء:وزنی 84 تا 86 درصد    حجمی 51 تا 57 درصد

فام رنگ :طوسی

براقیت رنگ :مات

نسب وزنی مخلوط کردن اجزاء رنگ : 25 واحد وزنی ترکیب A  75 واحد وزنی ترکیب B

تینر مورد مصرف :AS.767 الوان

روز مصرف (رنگ امیزی ):  پاشش (Airless or Conventional spray)

ضخامت لایه خشک رنگ :50 تا 100 میکرون

مکانیزم خشک شدن :تبخیر حلال –جذب رطوبت –واکنش شیمیایی

زمان خشک شدن :در پوشش سیلیکات روی فرایند خشک شدن ناشی از واکشن شیمیایی بین اجزاء مختلف پوشش و سطح فلز می باشد که با جذب رطوبت از محیط در دمای مناسب پیشرفت می نماید .بنابراین در صورت کمبود رطوبت و دما پیشرفت واکنش بسیار کند بوده و لاز خودهد بود رطوبت و دمای مناسب بصورت مصنوعی تامین شود در شریاط مطلوب دما و رطوبت واکنش شیمیایی تشکیل  فیلم مقاوم ظرف مدت 24 ساعت کامل خواهد شد

رنگ امیزی مجدد  :حداقل 24 ساعت با توجه به تاثیر شرایط محیط (دما و رطوبت )در سرعت پیشرفت واکنش شیمیایی تشکیل فیلم زینک سیلیکات انجام ازمایش تعیین میزان پیشرفت واکنش و حصول اطمینان از کامل شدن واکنش شیمیایی همچنین اصمینان از خشک بودن سطح ضروری است

میزان مصرف نظری رنگ:240 گرم بر متر مربع برای یک لایه به ضخامت 50 میکرون

مقاومت در برابر حرارت :420 درجه سانتگیراد

بسته بندی

ترکیب A (اتیل سیلیکات ) ظروف 4 لیتری

ترکیب B(پودر روی )‌:    ظروف 4  لیتری

شرایط نگهداری :در محل خشک و خنک با درجه حرارت 5 تا 30 درجه سانتیگراد با تهویه مناسب نگهداری شود

مدت زمان مجاز انبارداری :حداقل 9 ماه