پوشرنگ مات در جه 1

پوشرنگ مات در جه 1


توضیحات محصول

پوشرنگ روغنی مات یاسمن الوان شیمی بر پایه الکید رزین ترکیبی از بهترین مواد شیمیایی و معدنی تولید شده است .این پوشرنگ به عنوان پوشش نهایی مورد استفاده قرار میگیرد که میتواند با پوشش بالای خوب جلوه ی زیبایی را به سطح مورد نظر بدهد .پوشرنگ روغنی مات یاسمن الوان شیمی برای کلیه سطوح از قبیل :کچ –سیمان –فلزو… مورد استفاده قرار میگیرد پوشرنگ روغنی مات یاسمن الوان شیمی در مقابل اشعه نور خورشید مقاوم بوده و تغییر پوشرنگی از خود نشان نمیدهد پوشرنگ روغنی مات یاسمن الوان شیمی دارای پروانه استاندارد می باشد