پوشرنگ روغنی


توضیحات محصول

پوشرنگ پوشش زيرين یاسمن الوان شیمی بر پايه رزين الكيد ميباشد كه زير رنگ رويه و بر روي سطوح آستري شده فلزي , چوبي و سيماني و كليه موادي كه در ساختمان‏ها مصرف مي‏شوند به كار مي‏رود . پوشرنگ پوشش زیرین یاسمن الوان شیمی دارای نشان استاندارد می باشد .