پوشرنگ روغنی نقره ای

پوشرنگ روغنی نقره ای


توضیحات محصول

پوشرنگ اکلیل روغنی یاسمن الوان شیمی بر پایه الکید رزین ترکیبی از بهترین مواد شیمیایی و معدنی تولید شده است .این پوشرنگ به عنوان پوشش نهایی مورد استفاده قرار میگیرد که میتواند با پوشش بالای خوب جلوه ی زیبایی را به سطح مورد نظر بدهد .پوشرنگ اکلیل نقره ای یاسمن الوان شیمی برای کلیه سطوح از قبیل :کچ –سیمان –فلزو… مورد استفاده قرار میگیرد پوشرنگ اکلیل نقره ای یاسمن الوان شیمی در مقابل اشعه نور خورشید مقاوم بوده و تغییر پوشرنگی از خود نشان نمیدهد