پوشرنگ روغنی طلایی(چاپ مشکی)درجه1

پوشرنگ روغنی طلایی(چاپ مشکی)درجه1


توضیحات محصول

پوشرنگ روغنی طلائی یاسمن الوان شیمی بر پایه الکید رزین ترکیبی از بهترین مواد شیمیایی و معدنی تولید شده است .این پوشرنگ به عنوان پوشش نهایی مورد استفاده قرار میگیرد که میتواند با پوشش بالای خوب جلوه ی زیبایی را به سطح مورد نظر بدهد .پوشرنگ روغنی طلائی یاسمن الوان شیمی برای کلیه سطوح از قبیل :کچ –سیمان –فلزو… مورد استفاده قرار میگیرد پوشرنگ روغنی طلائی یاسمن الوان شیمی در مقابل اشعه نور خورشید مقاوم بوده و تغییر پوشرنگی از خود نشان نمیدهد