پوشرنگ روغنی براق(چاپ مشکی ) درجه 1

پوشرنگ روغنی براق(چاپ مشکی ) درجه 1


توضیحات محصول

پوشرنگ روغنی براق یاسمن الوان شیمی بر پایه الکید رزین ترکیبی از بهترین مواد شیمیایی و معدنی عالی است این پوشرنگ به عنوان پوشش نهایی مورد استفاده قرار میگیرد که میتواند با پوشش بسیار عالی جلوه ی زیبایی را برای سطح مورد نظر ایجاد نماید .پوشرنگ روغنی یاسمن الوان شیمی برای کلیه سطوح از قبیل :فلز-کچ –سیمان و… مورد استفاده قرار میگیرد پوشرنگ روغنی براق یاسمن الوان شیمی در مقابل اشعه نور خورشید مقاوم بوده و تغییر پوشرنگی از خود نشان نمیدهد . پوشرنگ روغنی براق یاسمن الوان شیمی دارای پروانه استاندارد ملی می باشد