پوشرنگ روغنی استخری (چاپ مشکی) درجه 1

پوشرنگ روغنی استخری (چاپ مشکی) درجه 1


توضیحات محصول

پوشرنگ روغنی استخری یاسمن الوان شیمی بر پایه کوپلی مرهای استئارین آکریلیک Copolymer Styrene – Acrylate میباشد این پوشرنگ بدون آستر برای مصرف در داخل استخر های شنا و سایر سطوح بتنی به کار می رود که در معرض رطوبت قرار می گیرد. این پوشرنگ نه تنها بسیار مقاوم در پاک کن ها و اسیدها و باز ها می باشد بلکه مواد تشکیل دهنده قابل سازش هستند و عاری از هرگونه مواد سمی برای پوست می باشد