ضد زنگ اخرایی


توضیحات محصول

پوشرنگ رنگ آستري بر پايه رزين الكيد و رنگدانه اكسيد آهن مي باشد كه بر روي سطوح آهني در و پنجره هاي ساختمان كه قبلا آماده شده و در شرايط معمولي جوي قرار دارند استفاده مي گردد. این پوشرنگ دارای نشان استانداد می باشد